วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

ทำเนียบรุ่นตำรวจพลร่ม

ทำเนียบรุ่นตำรวจพลร่มแห่งค่ายนเรศวร
1.   ตำรวจพลร่ม รุ่น 500
พ.ศ.   เข้า     (ค่ายเอราวัณ จ. ลพบุรี)
วันรุ่น   28  กรกฏาคม
2.   ตำรวจพลร่ม รุ่น 300
พ.ศ.   เข้า
วันรุ่น
3.   ตำรวจพลร่ม รุ่น 60
พ.ศ.   เข้า     2497
วันรุ่น
4.   ตำรวจพลร่ม รุ่น 130  
พ.ศ.   เข้า     2497
วันรุ่น
5.   ตำรวจพลร่ม รุ่น 24
พ.ศ.   เข้า     2497
วันรุ่น
6.   ตำรวจพลร่ม รุ่น 92  
พ.ศ.   เข้า     2498
วันรุ่น
7.   ตำรวจพลร่ม รุ่น 33  
พ.ศ.   เข้า     2503
วันรุ่น   2   มิถุนายน.
8.   ตำรวจพลร่ม รุ่น 31  
พ.ศ.   เข้า     2505
วันรุ่น   23  เมษายน
9.   ตำรวจพลร่ม รุ่น 9  
พ.ศ.   เข้า     2506
วันรุ่น
10  ตำรวจพลร่ม รุ่น 180  
พ.ศ.   เข้า     2506
วันรุ่น   28  มิถุนายน
11. ตำรวจพลร่ม รุ่น 9  
พ.ศ.   เข้า     2508
วันรุ่น
12. ตำรวจพลร่ม รุ่น 102 (ไตรมิตร)
พ.ศ.   เข้า     2509
วันรุ่น   10  มกราคม
13. ตำรวจพลร่ม รุ่น 100  
พ.ศ.   เข้า     2512
วันรุ่น   22  พฤศจิกายน
14. ตำรวจพลร่ม รุ่น 80  
พ.ศ.   เข้า     2513
วันรุ่น   12  ธันวาคม
15. ตำรวจพลร่ม รุ่น 230 
พ.ศ.   เข้า     2514
วันรุ่น   5    กรกฏาคม
16. ตำรวจพลร่ม รุ่น 83 (ไตรจักร)  
พ.ศ.   เข้า     2514
วันรุ่น   1    เมษายน
17. ตำรวจพลร่ม รุ่น 119   
พ.ศ.   เข้า     2515
วันรุ่น   12  มีนาคม
18. ตำรวจพลร่ม รุ่น 214  
พ.ศ.   เข้า     2516
วันรุ่น  15 พฤษภาคม
19. ตำรวจพลร่ม รุ่น 19  
พ.ศ.   เข้า     2517
วันรุ่น 10  พฤษภาคม
20. ตำรวจพลร่ม รุ่น 104  
พ.ศ.   เข้า     2520
วันรุ่น   29  สิงหาคม
21. ตำรวจพลร่ม รุ่น 100/21  
พ.ศ.   เข้า     2521
วันรุ่น   28  มิถุนายน
22. ตำรวจพลร่ม รุ่น 81 (ตร.หญิง)  
พ.ศ.   เข้า     2521
วันรุ่น   2  กรกฏาคม
23. ตำรวจพลร่ม รุ่น จตุรทิศ (ตร.หญิง)  
พ.ศ.   เข้า     2522
วันรุ่น
24. ตำรวจพลร่ม รุ่น 115  
พ.ศ.   เข้า     2523
วันรุ่น 30  พฤษภาคม
25. ตำรวจพลร่ม รุ่น 196  
พ.ศ.   เข้า     2525
วันรุ่น   1    มีนาคม
26. ตำรวจพลร่ม รุ่น 235  
พ.ศ.   เข้า     2527
วันรุ่น 17  กุมภาพันธ์
27. ตำรวจพลร่ม รุ่น 132   
พ.ศ.   เข้า     2528
วันรุ่น   5  กรกฏาคม
28. ตำรวจพลร่ม รุ่น 20  
พ.ศ.   เข้า     2528
วันรุ่น 1  พฤศจิกายน
29. ตำรวจพลร่ม รุ่น 37
พ.ศ.   เข้า     2529
วันรุ่น   8    สิงหาคม
30. ตำรวจพลร่ม รุ่น 40 (ตร.หญิง)  
พ.ศ.   เข้า     2531
วันรุ่น   18  สิงหาคม
31. ตำรวจพลร่ม รุ่น 131
พ.ศ.   เข้า     2532
วันรุ่น   29  กันยายน
32. ตำรวจพลร่ม รุ่น ยอดธง 65    
พ.ศ.   เข้า     2533
วันรุ่น    28  ตุลาคม
33. ตำรวจพลร่ม รุ่น 64 (ตร.หญิง)  
พ.ศ.   เข้า     2534
วันรุ่น   3  กรกฏาคม
34. ตำรวจพลร่ม รุ่น 49  
พ.ศ.   เข้า     2535
วันรุ่น 4  กุมภาพันธ์
35. ตำรวจพลร่ม รุ่น 217  
พ.ศ.   เข้า     2536
วันรุ่น   1    มิถุนายน
36. ตำรวจพลร่ม รุ่น ปวช.
พ.ศ.   เข้า     2537
วันรุ่น
37. ตำรวจพลร่ม รุ่น 50
พ.ศ.   เข้า     2537
วันรุ่น
38. ตำรวจพลร่ม รุ่น 101
พ.ศ.   เข้า     2538
วันรุ่น
39. ตำรวจพลร่ม รุ่น พยบ.
พ.ศ.   เข้า     2540
วันรุ่น
40. ตำรวจพลร่ม รุ่น 49/41
พ.ศ.   เข้า     2541
วันรุ่น
41. ตำรวจพลร่ม รุ่น 50/42  
พ.ศ.   เข้า     2542
วันรุ่น
พ.ศ.   เข้า     2543
วันรุ่น
43. ตำรวจพลร่ม รุ่น ไชยานุภาพ 52/44 
พ.ศ.   เข้า     2544
วันรุ่น    14  มิถุนายน
44. ตำรวจพลร่ม รุ่น 53/45
พ.ศ.   เข้า     2545
วันรุ่น   20  มิถุนายน
45. ตำรวจพลร่ม รุ่น 54/46
พ.ศ.   เข้า     2546
วันรุ่น
พ.ศ.   เข้า     2548
วันรุ่น 9  พฤศจิกายน
47. ตำรวจพลร่ม รุ่น 74 แสนพลพ่าย
พ.ศ.   เข้า     2549
วันรุ่น
48. ตำรวจพลร่ม รุ่น นเรศวร 126
พ.ศ.   เข้า     2550

วันรุ่น  12  มิถุนายน 

1 ความคิดเห็น: